سبد خرید 0

بودجه بندی ریاضی نظام جدید کنکور


بودجه بندی ریاضی کنکور

اطلاعات کامل در خصوص بودجه بندی ریاضی کنکور

 

بودجه بندی درس ریاضی که یکی از مهم ترین درس ها در رشته تجربی و رشته ریاضی باشد. و می توان آن را از نظر دانش آموزان سخت ترین درس در کنکور دانست. متاسفانه بسیاری از دانش آموزان از درس ریاضی فراری هستند و آن را برای خود یک غول بزرگ فرض می کند .زیرا می پندارند که نمی توان به هیچ شکل ممکن به سوالاتی که در درس ریاضی در کنکور مطرح می‌شود پاسخ داد. در صورتی که این نکته بسیار مهم در خصوص درس ریاضی می باشد. به خاطر اینکه بسیاری از دانش آموزان توانایی پاسخ دادن به سوالات درس ریاضی در کنکور را ندارند. اگر داوطلبی بتواند به سوالات این درس در کنکور پاسخ دهد و درصد قابل قبولی را نیز از درس ریاضی که حذف کند به راحتی می‌تواند بسیاری از رقبای خود را در کنکور کنار گذاشته و از آنها پیشی بگیرد.در این مقاله از بودجه بندی کنکور به درس ریاضی و اهمیت آن در کنکور می پردازیم.

 

بودجه بندی درس ریاضی از این بابت بسیار اهمیت دارد .زیرا داوطلبان باید بدانند که از هر مبحث ریاضی چه تعداد سوال و چه تعداد تحصیلی در کنکور مطرح می شود. تا اگر نیاز بود فقط صرفاً برای مبحث خاصی مطالعه کنند حتماً بدانند که چه مقدار از این مبحث در کنکور برای آنها تست خواهد آمد.

 

برترین مباحث در بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی

 

درس ریاضی از آن مباحثی می باشد که برای رشته تجربی و برای رشته ریاضی تفاوت‌هایی با یکدیگر دارد و این تفاوت ها در سبک سوالات نوع ترس و تعداد تستی که از هر مبحث از آنها در کنکور مطرح می‌شود برمی‌گردد می‌خواهیم بررسی کنیم که بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی چه فرقی با بودجه بندی ریاضی رشته ریاضی دارد و تفاوت های آنها را به صورت کامل برای شما بگوییم. و تعداد تست که از هر مبحث در کنکور های مختلف برای شما مطرح می شود را به صورت کامل برای شما توضیح دهیم.

 

در خصوص بودجه بندی ریاضی رشته تجربی این‌گونه می‌توان گفت و به صورت کامل از تمامی مباحث در کنکور رشته تجربی سوالاتی برای شما عزیزان مطرح می‌شود. ولی تعداد این سوالات بسیار مهم میباشد پس از دانش آموزان رشته تجربی قبل از اینکه بخواهند. مباحث ریاضی را مورد مطالعه قرار دهند باید بودجه بندی ریاضی نظام جدید کنکور تجربی را به صورت کامل بدانند.

 

بودجه بندی ریاضی رشته تجربی

بودجه بندی ریاضی رشته تجربی در کنکور نظام جدید

مشتق و کاربرد مشتق

 

درخصوص مباحثی که در بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی بسیار اهمیت دارد .می‌توان به فصل مشتق و کاربرد مشتق اشاره کرد . مرکز مشتق و کاربرد مشتق یکی از مهمترین مباحث در ریاضی رشته تجربی می باشد و می توان آنرا پرتست ترین مبحث در داخل کنکور تجربی دانست. زیرا از مبحث مشتق و کاربرد مشتق ۵ سوال در کنکور رشته تجربی برای دانش آموزان مطرح می شود.

 

هندسه

قسمت مهم دیگری که از آن در کنکور تجربی سوالات زیادی مطرح می شود هندسه می باشد. یکی از مهمترین درس ها در بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی می باشد. زیرا بعد از مبحث مشتق و کاربرد مشتق تعداد ۴ تست از مبحث هندسه در کنکور طراحی شده و برای دانش آموزان مطرح می‌شود. پس می‌توان از لحاظ اولویت مبحث هندسه را در جایگاه دوم بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی دانست.

 

مثلثات و ترکیب توابع

مثلثات و معادلات مثلثاتی یکی دیگر از مباحث می باشد که در ظاهر دانش آموزان فکر می‌کنند سوالاتی که از این مبحث در کنکور مطرح می‌شود. بسیار دشوار می‌باشد ولی دانش آموزان رشته تجربی با داشتن بهترین منبع ریاضی کنکور تجربی می‌توانند این مبحث را به بهترین شکل مطالعه کنند. و به ۴ سوالی که از مبحث مثلثات و معادلات مثلثاتی در کنکور رشته تجربی مطرح می‌شود را به راحتی پاسخ دهند.

 

حد و پیوستگی

 

یکی از مباحثی که شاید شما دانش آموزان زیاد به آن توجه نکنیم مبحث حد و پیوستگی می باشد. پس هر و پیوستگی در بودجه بندی ریاضی کنکور رشته تجربی چهار سوال را به خود اختصاص می دهد. و از لحاظ تعداد سوال با مباحث هندسه و مثلثات برابری می کند پس می توانم مبحث حد و پیوستگی را یکی از مهمترین مباحث در ریاضی کنکور تجربی دانست که دانش‌آموزان باید به آن توجه بسیاری داشته باشند و در حل تست های آن به بهترین شکل در کنکور عمل کند.

 

آنالیز و احتمال

 

مرکز آنالیز و احتمال یکی از مباحثی می‌باشد. که دانش‌آموزان باید بتوانند تمامی مباحث موجود در این مبحث را به بهترین شکل آموزش ببینند و در زمان مطالعه و آماده سازی خود برای کنکور از مرحله آنالیز احتمال غافل نشود زیرا مبحث آنالیز و احتمال سه سوال را به خود اختصاص داده که در کنکور رشته تجربی برای دانش آموزان طرح سوال می شود.

 

معادله و نامعادله

 

یکی دیگر از مباحثی که در کنکور رشته تجربی و بودجه بندی ریاضی کنکور دارای اهمیت فراوانی باشد مبحث معادله و نامعادله است مبحث معادله و نامعادله جز مباحث می باشد .که علاوه بر آنکه به صورت مستقیم در کنکور رشته تجربی سوالاتی برای دانش آموزان مطرح می‌شود. به صورت ترکیبی نیز با سایر موارد برای آنها سوالاتی مطرح می‌شود که دانش‌آموزان باید حتماً تسلط کامل مبحث معادله و نامعادله را داشته باشند .تا بتوانند به سایر مباحث در کنکور پاسخ دهند از مبحث معادله و نامعادله سه تست در کنکور رشته تجربی مطرح می‌شود .که دانش آموزان باید بتواند به هر سوال آن پاسخ دهند.

 

توابع

 

تابع جز یکی دیگر از مباحثی باشد که در کنکور رشته تجربی و بودجه بندی ریاضی کنکور برای رشته تجربی سه تست را به خود اختصاص می‌دهد. ۳ سوالی که از مبحث تابع در کنکور رشته تجربی برای دانش آموزان مطرح می شود. سوالاتی عموماً متوسط می باشد و دانش آموزان با مطالعه تقریبی تمام مباحث کتاب می‌توانند به حداقل دو سوال از این سه سوال به راحتی پاسخ درست هند.

 

 

نکته بسیار مهمی که در خصوص بودجه بندی ریاضی کنکور رشته تجربی باید به آن توجه کنیم این می باشد که دانش‌آموزان در زمان مرور و جمع بندی بهتر از مباحثی که سوال و تست بیشتری از آنها در کنکور مطرح می‌شود شروع به جمع بندی و مرور کنند. تا مباحثی که تنها یک تست از آنها در کنکور رشته تجربی مطرح خواهد شد از جمله مباحثی که در بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی تنها یک سوال را به خود اختصاص می‌دهند. به مباحث تصاعد و آمار می توان اشاره کرد که تقریبا می توان گفت فقط از آنها در کنکور یک سوال مطرح می‌شود. پس از لحاظ اهمیت و اولویت دانش آموزان با توجه به تعداد سوالات می‌توانند مباحث را در ریاضی رشته تجربی برای خود دسته بندی مناسبی کنند.

 

 

بودجه بندی ریاضی رشته ریاضی

بودجه بندی ریاضی رشته ریاضی در کنکور

 

بودجه بندی ریاضی رشته ریاضی در کنکور تفاوت دارد با بودجه بندی ریاضی رشته تجربی که آن تفاوت در تعداد سوالات و مباحث میباشد که بین این دو رشته متفاوت است.

بودجه بندی ریاضی رشته ریاضی مهم ترین مبحث و پر تست ترین مبحث حسابان می باشد. پس حسابان ۲۰ را از مجموعه تست های رشته ریاضی به خود اختصاص می‌دهد.

در اولویت بعدی از لحاظ تعداد تست و سختی مباحث تربیتی ریاضی رشته ریاضی میتوان به مبحث هندسه اشاره کرد. از مبحث هندسه ۱۸ تست در کنکور رشته ریاضی مطرح می شود. که دانش آموزان باید توجه بفرمایند یکی از مهمترین مباحث در رشته ریاضی مبحث هندسه با ۱۸ تست می باشد.در پکیج ریاضی استاد عبدالرضا منتظری بصورت کامل تمامی مباحث تدریس و نکات آن گفته شده است.

 

مبحث دیگری که در بودجه بندی ریاضی رشته ریاضی باید به آن توجه کرد مبحث گسسته می‌باشد .از مبحث گسسته در کنکور رشته ریاضی ۱۰ سوال مطرح می‌شود. که این مباحث عموماً مطالبی می باشند که دانش آموزان به سراغ این تستها نمی‌رود زیرا فرض می‌کنند که مرکز گسسته بسیار دشوار است. ولی اگر دانش آموزان بتوانند از یک منبع مهم و کامل در خصوص مطالعه مباحث ریاضی استفاده کنند. و یک آموزش درست داشته باشند می‌توانند به ۱۰ سوالی که از مبحث گسسته در کنکور رشته ریاضی مطرح می‌شود به راحتی پاسخ بدهند.

 

آخرین مبحثی که اهمیت فراوانی دارد مبحث آمار و احتمال می باشد. بر خلاف رشته تجربی که از مبحث آمار و احتمال تقریباً یک سوال مطرح می‌شد در رشته ریاضی ۷ سوال مطرح می‌شود و دانش‌آموزان باید به مباحثی که از این ۷ سوال برای آنها مطرح می شود را تسلط کامل داشته باشد.

در پکیج های ریاضی حرف آخر استاد عبدالرضا منتظری با استفاده از تصویر سازی و معرفی الگو های ویژه ای بدون نیاز به فرمول های سخت و دشوار ریاضی تمامی تست های کنکور را بصورت کامل مورد بررسی و حل می کند.

 


ارتباط با تیم مشاوره حرف آخر

 

شما دانش آموزان عزیز می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هر یک از رشته های تجربی و شرایط قبولی در هر کدامیک از زیر شاخه های آن با واحد مشاوران ارشد حرف آخر بصورت رایگان با شماره تلفن های ۰۲۱۶۶۱۷۵۸۷۱ – ۰۲۱۶۶۱۷۵۸۷۵ در ارتباط باشید تا همکاران ما شما عزیزان را در خصوص نحوه مطالعه و برنامه ریزی برای رسیدن به دانشگاه و رشته مورد نظر راهنمایی کنند.

 

سوالات پر تکرار دانش آموزان :

معرفی کامل ریاضی استاد عبدالرضا منتظری

بیوگرافی کامل استاد عبدالرضا منتظری

بودجه بندی ادبیات کنکور و مباحث تست خیز در آن

بودجه بندی دین و زندگی کنکور و نکات طلایی آن

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور و مباحث تست خیز آن

پکیج عربی استاد محمد واعظی دارای چه ویژگی هایی می باشد؟

در پکیج ریاضی عبدالرضا منتظری مباحث چگونه تدریس می شود؟

پکیج زبان انگلیسی استاد محمودی چرا یکی از برترین پکیج های زبان انگلیسی کنکور می باشد؟

اطلاعات کامل در مورد دانشگاه شهید بهشتی و رشته های این دانشگاه

رتبه های برتر کنکور در ایام تعطیلات عید نوروز چگونه برنامه ریزی می کنند؟

قیمت پکیج های ریاضی حرف آخر

 

 

شماره تلفن حرف آخر


 • بودجه بندی زیست

  بودجه بندی زیست کنکور
 • زیست شعبانی

  زیست استاد رضا شعبانی
 • معرفی رشته پزشکی

  اطلاعات جامع رشته پزشکی
 • بودجه بندی فیزیک

  بودجه بندی فیزیک کنکور
 • بودجه بندی ریاضی

  بودجه بندی ریاضی کنکور
 • ادبیات منتظری

  ادبیات محسن منتظری
 • بودجه بندی شیمی

  بودجه بندی شیمی نظام جدید کنکور
 • بودجه بندی عربی

  بودجه بندی عربی کنکور نظام جدید