سبد خرید 0

بودجه بندی شیمی کنکور نظام جدید

بودجه بندی شیمی در کنکور نظام جدید دارای اهمیت بالایی می باشد و دانش آموزان باید اطلاعات کاملی در این خصوص داشته باشند. اهمیت دانستن بودجه بندی شیمی کنکور نظام جدید باعث می شود که در زمان مطالعه مطالب و سرفصل های مهم را بدانید و بیشتر مورد بررسی قرار دهید.

درس شیمی را میتوانید یکی از مهمترین درس ها برای رشته ریاضی و تجربی دانست. و در هر دو رشته درس شیمی دارای اهمیت بالایی می باشد و دانش آموزان باید بتوانند درس شیمی درصد بالایی را در کنکور کسب کند. با توجه به اهمیت بالا که در درس شیمی وجود دارد دانستن بودجه بندی شیمی نظام جدید کنکور می‌توانند این کمک را به دانش‌آموز بکند. تا بداند در هر زمانی و در هر فصلی چه تعداد ترسی از آن مبحث در کنکور مطرح می‌شود. و با این کار اهمیت هر مبحث را بداند.در این مقاله از بودجه بندی کنکور به صورت کامل به درس شیمی می پردازیم.

در رشته تجربی در مجموع چهار درس اختصاصی برای داوطلب وجود دارد .و در رشته ریاضی در مجموع سه تخصصی برای داوطلب وجود دارد که در هنگامی که در سر جلسه کنکور حضور دارند. و دفترچه به صورت مجزا برای دروس اختصاصی و برای دروس عمومی به دانش آموزان داده می شود. درس شیمی آخرین درصد در رشته ریاضی باشد که داوطلب باید به سوالات آن بعد از سوالات ریاضی و فیزیک به آنها پاسخ دهد.

بودجه بندی شیمی نظام جدید کنکور در رشته تجربی داوطلب در دفترچه اختصاصی خود دارای چهار درس اختصاصی زیست فیزیک شیمی و ریاضی بوده و درس شیمی درس سوم می باشد. که داوطلب باید به آن پاسخ دهد . شیمی کنکور دارای نکات بسیار مهمی باشند و از نظر بسیاری از دانش‌آموزان سختی های خاص خود را دارد.

بودجه بندی شیمی نظام جدید کنکور را می توان به سه قسمت مختلف برای شیمی سال دهم شیمی سال یازدهم و شیمی سال دوازدهم تقسیم بندی کرد. و از نظر دیگر میتوان شیمی کنکور را به دو دسته مفاهیم شیمی کنکور و مسائل شیمی کنکور تقسیم بندی کرد .در پکیج شیمی حرف آخر بصورت مجزا تدریس شده است زیرا هر کدام یک از این مباحث در کنکور دارای تعداد سوالات مشخص می باشند .و درصد قابل توجهی از مباحث را به خود اختصاص می‌دهند.

تعداد سوالات شیمی برای داوطلبان رشته تجربی ۳۵ سوال می باشد و در مجموع در ۳۵ دقیقه و برای هر تست ۶۰ ثانیه یا یک دقیقه وقت دارد .تا به سوالات خود پاسخ دهند. ین تعداد سوال برای رشته ریاضی هم ۳۵ عدد می‌باشد. و داوطلبان رشته ریاضی هم در مجموع ۳۵ دقیقه فرصت پاسخ دادن به سوالات درس شیمی کنکور را دارند.

بودجه بندی شیمی دهم کنکور
بودجه بندی شیمی نظام جدید سال دهم

بودجه بندی شیمی سال دهم در کنکور

بودجه بندی شیمی نظام جدید کنکور در سال دهم رشته تجربی در مجموعه از سه فصل تشکیل شده است. که از این صفحه به صورت میانگین ۸ سوال در کنکور مطرح می‌شود. پس میتوان اینگونه گفت که از ۳۵ که در درس شیمی برای رشته تجربی مطرح می شود هشت از شیمی سال دهم خواهد بود .و به صورت میانگین ۲۳ درصد سوالات شیمی مربوط به شیمی دهم رشته تجربی می باشد.شیمی سال دهم بیشتر دارای مفاهیم اصلی و پایه ای می باشد که در پکیج مفاهیم شیمی دهم و یازدهم حرف آخر استاد شیروانی بصورت کامل آنها را تدریس کرده اند.

فصل اول شیمی سال دهم تجربی با عنوان کیهان زادگاه الفبای هستی در مجموع سه تست را به خود اختصاص می دهد .که از این مبحث در کنکور مطرح می‌شود.

فصل دوم شیمی سال دهم با عنوان ردپای گاز ها در زندگی می باشد که می توان به صورت میانگین از این فصل ۳ سوال را در کنکور پیش بینی کرد.

و در نهایت فصل سوم با عنوان آب آهنگ زندگی می باشد که می توان آن را یکی از فصل هایی دانست که دانش‌آموزان باید برای تکمیل سوالات سال دهم آن را به صورت کامل مطالعه کنند. و از این فصل دو سوال در کنکور مطرح می‌شود.

پس می توان نتیجه گرفت که بودجه بندی شیمی نظام جدید کنکور برای سال دهم در مجموع ۸ سوال مطرح می‌شود .که از این هشت سوال سه سوال برای فصل اول سه سوال برای فصل دوم و دو سوال برای فصل سوم شیمی سال دهم رشته تجربی می باشد.

بودجه بندی شیمی یازدهم در کنکور
بودجه بندی شیمی یازدهم در کنکور نظام جدید

بودجه بندی شیمی سال یازدهم در کنکور

یودجه بندی شیمی نظام جدید کنکور در سال یازدهم در رشته تجربی داره سه فصل می باشد مانند شیمی سال دهم ولی نکته بسیار مهمی میباشد. که دانش آموزان باید به پایه سال یازدهم توجه بسیار زیادی کند زیرا از شیمی پایه یازدهم رشته تجربی در کنکور ۱۴ سوال مطرح می‌شود .و اگر با حساب میانگین درصد بخواهیم حساب کنیم تقریباً ۴۰ درصد از سوالات شیمی کنکور مربوط به پایه یازدهم می باشد.

بودجه بندی شیمی نظام جدید کنکور در سال یازدهم رشته تجربی به این صورت می باشد .که دارای سه فصل می باشد و هرکدام از این فرصت‌ها به شرح زیر دارای تعداد سوالاتی مشخص در کنکور هستند.

فصل اول شیمی سال یازدهم با عنوان قدر هدایای زمین را بدانیم در مجموع ۴ تست از ۱۴ تستی که از سال یازدهم در کنکور مطرح می‌شود را به خود اختصاص می‌دهد.

فصل دوم شیمی سال یازدهم با عنوان در پی غذای سالم نیز چهار تست از ۱۴ تی سی که از سال یازدهم در کنکور مطرح می‌شود را به خود اختصاص می‌دهد.

فصل سوم شیمی سال یازدهم با عنوان پوشاک،نیازی پایان ناپذیر را می‌توان مهم‌ترین فصل و پر تعداد ترین تست در فصل های شیمی یازدهم دانست. زیر را در این فصل شش سوال مطرح می شود.

در شیمی سال یازدهم نسبت به سال دهم مسائل نیز اضافه می شود. که عموما دانش آموزان در مسائل شیمی بعلت داشتن روابط فرمول های بسیار دچار مشکلات فراوانی هستند. ولی در پکیج مسائل شیمی حرف آخر استاد شیروانی بدون استفاده از فرمول و با آموزش روش هایی به نام الگو تمامی تست های کنکور را بصورت کامل فقط با استفاده از ۳ الگو حل می کنند.

پس می توان نتیجه گیری کرد شیمی سال یازدهم در رشته تجربی دارای اهمیت بالاتری نسبت به شیمی سال دهم بوده و در مجموع ۱۴ تست ۳۵ تست را به خود اختصاص می‌دهد. که تقریبا ۴۰ درصد از سوالاتی که در کنکور برای رشته تجربی در درس شیمی مطرح می‌شود مربوط به شیمی سال یازدهم آنها می باشد.

بودجه بندی شیمی سال دوازدهم
شیمی سال دوازدهم نظام جدید

بودجه بندی شیمی سال دوادزهم

بودجه بندی شیمی نظام جدید کنکور در سال دوازدهم برای رشته تجربی دارای ۱۳ سوال می باشد. که در مجموع از چهار فصلی که در داخل شیمی سال دوازدهم وجود دارد برای داوطلبان رشته تجربی در کنکور طراحی شده است.

فصل اول شیمی سال یازدهم به عنوان مولکول ها در خدمت تندرستی می باشد. که از این فصل در کنکور سه سوال مطرح می شود.

فصل دوم شیمی سال دوازدهم به عنوان آسایش و رفاه در سایه شیمی بوده که شامل ۴ تست از تعداد سایت می باشد. که در کنکور سراسری برای داوطلبان طراحی می شود.

فصل سوم شیمی دوازدهم با عنوان شیمی جلوه‌ای از هنر زیبایی و ماندگاری است که در مجموع چهار سوال را نیز به خود اختصاص می‌دهد.

و فصل آخر فصل چهارم به عنوان شیمی راهی به سوی آینده های روشن تر بوده که در مجموع دو تست را در کنکور به خود اختصاص می دهد.

بودجه بندی شیمی کنکور
شیمی نظام جدید حرف آخر

شیمی سال دوازدهم از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا طراحان به سال دوازدهم علاقه بسیاری دارند که در سال دوازدهم در درس شیمی هم مفاهیم و هم مسائل دارای اهمیت می باشد. نکته بسیار مهمی که وجود  دارد این می باشد که اگر دانش آموزان بر مفاهیم سال دوازدهم تسلط نداشته باشند نمی توانند به نسن های مسائل به خوبی پاسخ دهند . اگر در مفاهیم مشکل دارید و دارای چایه درسی ضعیفی می باشد .می توانید از پکیج مفاهیم دوازدهم شیمی حرف آخر با تدریس استاد شیروانی استفاده کنید و تمامی مباحث را از صفر تا صد بصورت کامل آموزش ببینید.

با بررسی بودجه بندی شیمی نظام جدید کنکور و  تعداد تست های هر مبحث و هر سال در شیمی رشته تجربی می‌توان به این نتیجه رسید که در مجموع یکسری از مباحث دارای تست های بیشتری نسبت به سایر مباحث بوده و از اهمیت بالاتری برخوردار هستند که در پکیج شیمی نظام جدید موسسه حرف آخر به آن مطالب بصورت کامل اشاره خواهیم کرد.

پوشاک نیازی پایان ناپذیر
قدر هدایای زمین را بدانیم
در پی غذای سالم
آسایش و رفاه در سایه شیمی
شیمی جلوه‌هایی از هنر زیبایی و ماندگاری

داوطلبانی که بر این مباحث تسلط کامل را داشته باشد .می توان به جرات گفت ۴۰ درصد از مباحث شیمی رشته تجربی تسلط کامل دارند و با همین چند فصل می تواند ۴۰ درصد از مباحث شیمی را در کنکور پاسخ دهند.

 

 

بهترین منابع شیمی کنکور نظام جدید

گرامر لغات دهم یازدهم و دوازدهم حرف آخر
گرامر و لغات دهم ,یازدهم و دوازدهم حرف آخر

مفاهیم شیمی دهم و یازدهم حرف آخر در کنکور از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. نکته مهم اینجاست که تمامی درس ها در کنکور از دارای اهمیت هستند ولی شیمی یکی از مهمترین درس های کنکور می باشد.

شیمی دوادزهم حرف آخر
مفاهیم شیمی دوازدهم حرف آخر

مفاهیم شیمی دوازدهم حرف آخر کاملترین و برترین پکیج آموزشی مفاهیم سال دوازدهم می باشد. که با تدریس استاد شیروانی بصورت تخصصی و کامل بر روی مفاهیم دوازدهم تاکیید شده است.

شیمی مسائل حرف آخر
مسائل شیمی حرف آخر

مسائل شیمی حرف آخر با تدریس استاد شیروانی بصورت کامل به بحث مسائل شیمی پرداخته است. شیمی مسائل از نظر بسیاری از دانش آموزان مبحث سخت و دوشواری می باشد. 

شیمی شیروانی
شیمی جامع حرف آخر

پکیج شیمی جامع حرف آخر از مجموعه تمامی پکیج های شیمی تشکیل شده است. در این مجموعه با تدریس استاد شیروانی تمامی آموزش ها بصورت صفر تا صد می باشد .

جهت دریافت تخفیفات

۱۰ تا ۵۰ درصدی حرف آخر

همین حالا اقدام کنید.

صفحه اینستاگرام حرف آخر
اینستاگرام موسسه حرف آخر
تلگرام حرف آخر
کانال تلگرام موسسه حرف آخر

ارتباط با مشاوران ارشد حرف آخر

شما دانش آموزان عزیز می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هر یک از رشته های تجربی و شرایط قبولی در هر کدامیک از زیر شاخه های آن با واحد مشاوران ارشد حرف آخر بصورت رایگان با شماره تلفن های ۰۲۱۶۶۱۷۵۸۷۱ – ۰۲۱۶۶۱۷۵۸۷۵ در ارتباط باشید تا همکاران ما شما عزیزان را در خصوص نحوه مطالعه و برنامه ریزی برای رسیدن به دانشگاه و رشته مورد نظر راهنمایی کنند.

شماره تلفن دفتر مرکزی حرف آخر
تلفن حرف آخر