سبد خرید 0

بودجه بندی فیزیک کنکور

اطلاعات کامل در خصوص بودجه بندی فیزیک در کنکور

درس فیزیک از درس هایی میباشد که در رشته تجربی و در رشته ریاضی در کنکور اهمیت دارد. و این مقدار اهمیت در رشته ریاضی بیشتر می باشد.زیرا می توان در رشته ریاضی فیزیک را دومین درس مهم در دروس اختصاصی دانست. دانش آموزان عزیزی که در درس فیزیک قصد کسب درصد بالایی در کنکور را دارند. باید به دو نکته بسیار توجه کنید اولین نکته داشتن بهترین منابع کنکور درس فیزیک می باشد و دومین نکته دانستن بودجه بندی فیزیک نظام جدید کنکور می باشد.در این مقاله از بودجه بندی کنکور به بررسی درس فیزیک می پردازیم.

بودجه بندی فیزیک نظام جدید کنکور را می توان به این صورت دسته بندی کرد که در مجموع در درس فیزیک ۳۰ سوال داریم .که در کنکور داوطلبان باید به این سوال پاسخ دهند و می توان فیزیک را به سه سال سال دهم یازدهم و دوازدهم تقسیم بندی کرد. که برای رشته تجربی و ریاضی به صورت کامل در این مقاله قصد داریم مباحث را برای شما معرفی کنیم. و بگوییم که از هر مبحث چه تعداد ۳۰ در کنکور مطرح می‌شود.

نکته بسیار مهمی که در درس فیزیک بین رشته تجربی و رشته ریاضی وجود دارد این میباشد که در رشته ریاضی مبحث ای به اسم ترمودینامیک وجود دارد. که در رشته تجربی دانش آموزان این مبحث را ندارند و برای حل تست های کنکور مبحث ترمودینامیک نیاز ندارند. ولی دانش آموزان رشته ریاضی هستم باید مبحث ترمودینامیک را به بهترین شکل آموزش ببینند. تا بتوانند در کنکور به سوالات آن به بهترین شکل پاسخ دهند.در موسسه حرف آخر فیزیک رشته تجربی و رشته ریاضی بصورت مجزا آماده شده است. و مبحث ترمودینامیک بصورت کامل در فیزیک رشته ریاضی تدریس شده است.

بودجه بندی فیزیک سال دهم

بودجه بندی فیزیک دهم کنکور
بودجه بندی فیزیک دهم

بودجه بندی فیزیک نظام جدید دهم کنکور برای رشته تجربی دارای ۳۰ تست در کنکور می باشد .که داوطلب باید به این سوال پاسخ درست هستند و هر کدام یک از سالهای دهم یازدهم و دوازدهم به صورت جداگانه تعدادی از تست های این مبحث را به خود اختصاص می‌دهند. به همین دلیل در پکیج فیزیک حرف آخر مباحث هر سال بصورت جداگانه تدریس شده است که در زیر به ترتیب آنها را بررسی می‌کنیم.

بودجه بندی فیزیک سال دهم دارای چهار فصل می باشد. که دانش‌آموزان باید بتوانند بر تمامی مباحث این چهار فصل تسلط کامل داشته باشند. و به صورت کامل می توان گفت که از فیزیک سال دهم ۸ سوال از مجموعه ۳۰ سوال در کنکور رشته تجربی برای درس فیزیک مطرح می‌شود. و اگر بخواهیم به صورت میانگین درصد سوالاتی که فیزیک سال دهم به خود اختصاص می‌دهد را نسبت به درصد کل سوالات فیزیک کنکور رشته تجربی به دست بیاورید. تقریباً ۲۷ درصد سوالات در فیزیک رشته تجربی مربوط به فیزیک سال دهم میباشد. بودجه بندی فیزیک نظام جدید کنکور برای سال دهم به شرح زیر می باشد:

بودجه بندی فصل اول فیزیک سال دهم مربوط به فیزیک و اندازه گیری بوده که این فصل در کنکور تنها یک سوال را به خود اختصاص می دهد. ولی نکته بسیار مهم در خصوص فصل اولین می‌باشد مانند سایر فصل‌های اول سال دهم مباحث پایه بسیار مهمی در این فصل بیان شده .پس نیاز به این دارد که داوطلب بر روی مباحث آن تسلط داشته باشد.

فصل دوم فیزیک سال دهم با عنوان کار و انرژی و توان فصل می باشد. که در کنکور از آن دو سوال به صورت مستقل مطرح می شود و دانش آموزان باید با مطالعه کامل فیزیک سال دهم حرف آخر به تمامی مباحث آن پاسخ دهند.

بودجه بندی فصل سوم ویژگی های فیزیکی مواد می باشد که این فصل نیز در رشته تجربی برای دانش آموزان دو تست را به خود اختصاص می‌دهد.

فصل ۴ و دما و گرما فصل می باشد که می توان آن را پورتس ترین فصل در فیزیک سال دهم برای رشته تجربی دانست زیرا از این فصل سوال در کنکور به صورت مستقل طراحی می شود.

بودجه بندی فیزیک سال یازدهم

بودجه فیزیک یازدهم حرف آخر
بودجه بندی فیزیک یازدهم

بودجه بندی فیزیک یازدهم نظام جدید کنکور نسبت به فیزیک سال دهم دارای اهمیت بالاتری می باشد. و می توان آن را به صورت کامل مورد بررسی قرار دادند. فیزیک سال یازدهم در مجموعه از سه فصل تشکیل می‌شود و این سفر از نه سوال را از ۳۰ سوال کل فیزیک به خود اختصاص می دهد. پس به صورت میانگین می‌توان گفت ۳۰ درصد سوالات فیزیک در رشته تجربی از سال یازدهم مطرح می‌شود.

فصل اول فیزیک سال یازدهم الکتریسیته ساکن نام دارد این فصل یکی از فرصت‌های باشد که دانش‌آموزان در حل سوالات آن دچار مشکلات فراوانی می باشد. به همین دلیل می‌تواند با استفاده از پکیج فیزیک یازدهم حرف آخر تمامی مباحث را به صورت کامل مطالعه کنند و به ۳ سوالی که از این فصل در کنکور مطرح می‌شود پاسخ بدهند.

فصل دوم فیزیک سال یازدهم الکتریسیته جاری بوده که در بودجه بندی فیزیک یازدهم نظام جدید کنکور سه سوال را به خود اختصاص می دهد. و می توان آن را پیش نیازی برای فصل مغناطیس و الکترومغناطیس دانست.

بودجه بندی فصل سوم فیزیک یازدهم مغناطیس و الکترومغناطیس نام دارد. که از نظر بسیاری از دانش‌آموزان دارای موارد پیچیده بوده و خیلی از دانش‌آموزان در حل تست های آن دچار مشکل هستند. این فصل نیز شامل سه سوال در کنکور می باشد.

بودجه بندی فیزیک دوازدهم

بودجه بندی فیزیک دوازدهم کنکور
بودجه بندی فیزیک دوازدهم

فیزیک دوازدهم حرف آخر یکی از مهم ترین و پر تست ترین مباحث می باشد که در کنکور می توان از آن نام برد. فیزیک دوازدهم در مجموعه شامل چهار فصل بوده. ولی تعداد سوالاتی که از سال دوازدهم فیزیک در کنکور مطرح می‌شود نسبت به سال دهم و یازدهم تعداد بیشتری می باشد. بودجه بندی فیزیک دوازدهم تجربی شامل ۱۳ سوال و در مجموع ۴۳ درصد از سوالات فیزیک کل رشته تجربی را به خود اختصاص می‌دهد. پس می‌تواند نسبت به تعداد سوالی که از فیزیک سال دوازدهم مطرح می شود به اهمیت فیزیک سال دوازدهم در کنکور رشته تجربی در درس فیزیک پی برد.

بودجه بندی فصل اول فیزیک سال دوازدهم مبحث حرکت شناسی یا همان سینماتیک نام دارد شناسی یا سینماتیک سه سوال را به خود اختصاص می‌دهد. و داوطلبان بسیار در حل سوالات این بخش دچار مشکل می باشند زیرا بسیار فرمولهای پیچیده و تعداد زیادی فرمول سخت در کتاب ها برای حل سینماتیکت پردیس شده است. ولی سینماتیک حرف آخر و با استفاده از پکیج سینماتیک حرف آخر بدون نیاز به هیچگونه فرمولی تمامی مباحث را به صورت کامل حل کنید.

بودجه بندی فیزیک کنکور
بودجه بندی فیزیک نظام جدید

بودجه بندی فصل دوم فیزیک سال دوازدهم دینامیک نام دارد. که از این مبحث سوال در کنکور مطرح می‌شود و اهمیت آن بسیار بالا بوده زیرا دانش آموزان می توانند به سوالات دینامیک پاسخ دهند و اگر دانش آموزی قصد دارد در رتبه های زیر ۱۰۰۰ موفق شود و کسب امتیاز کند باید حتماً از مبحث سینماتیک و دینامیک غافل نشود.بسیاری از دانش آموزان از پاسخگویی به تست های فصل دینامیک صرفنظر می کنند. زیرا این فصل دارای فرمول های بسیاری می باشد. در پکیج فیزیک دینامیک حرف آخر استاد کامیار با استفاده از یک الگو جادویی و بدون نیاز به فرمول تمامی تست های کنکور را چاسخ می دهد.

فصل سوم نوسان و موج نام دارد که این فصل نیز به صورت کلی در کنکور دو یا نهایتا سه تست را به خود اختصاص می‌دهد.
فصل آخر فیزیک سال دوازدهم یا فصل چهارم فیزیک موج اتم هسته‌ای نام دارد .یکی از مباحثی است که نسبت به تمامی مباحث موجود در سال دوازدهم تعداد بیشتری را به خود اختصاص داده. و معمولا از این فصل چهار سوال در کنکور سراسری مطرح می شود.

بهترین منابع فیزیک کنکور نظام جدید

فیزیک سال دهم حرف آخر
فیزیک دهم حرف آخر

پکیج فیزیک سال دهم حرف آخر با تدریس بسیار عالی استاد کامیار می باشد.فیزیک یکی از دروس اختصاصی و با اهمیت برای رشته های ریاضی و تجربی می باشد.

فیزیک سال یازدهم حرف آخر
فیزیک یازدهم حرف آخر

فیزیک یازدهم حرف آخر یکی از پکیج های فیزیک جامع حرف آخر می باشد. مدرس فیزیک یازدهم حرف آخر استاد کامیار هستند.

سینماتیک حرف آخر
فیزیک سینماتیک دوازدهم حرف آخر

فیزیک سینماتیک دوازدهم حرف آخر جز پکیج های مربوط به فیزیک سال دوازدهم می شود. سینماتیک جز مباحث بسیار سخت از نظر دانش آموزان می باشد.

دینامیک فیزیک حرف آخر
فیزیک دینامیک دوازدهم حرف آخر

فیزیک دینامیک دوازدهم حرف آخر یکی از مهمترین پکیج های فیزیک سال دوازدهم می باشد. و بسیاری از دانش آموزان در این مبحث دارای ایراد هستند .

نوسان فیزیک حرف آخر
فیزیک نوسان دوازدهم حرف آخر

فیزیک نوسان دوازدهم حرف آخر یکی دیگر از ۳ پکیجی است که جمعا فیزیک دوازدهم را تشکیل می دهند. معمولا از نوسان ۲ تست مطرح می شود.

جهت دریافت رایگان

۲۰ درصد محصولات حرف آخر

همین حالا اقدام کنید.

صفحه اینستاگرام حرف آخر
اینستاگرام موسسه حرف آخر
تلگرام حرف آخر
کانال تلگرام موسسه حرف آخر

ارتباط با مشاوران ارشد حرف آخر

شما دانش آموزان عزیز می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هر یک از رشته های تجربی و شرایط قبولی در هر کدامیک از زیر شاخه های آن با واحد مشاوران ارشد حرف آخر بصورت رایگان با شماره تلفن های ۰۲۱۶۶۱۷۵۸۷۱ – ۰۲۱۶۶۱۷۵۸۷۵ در ارتباط باشید تا همکاران ما شما عزیزان را در خصوص نحوه مطالعه و برنامه ریزی برای رسیدن به دانشگاه و رشته مورد نظر راهنمایی کنند.

شماره تلفن دفتر مرکزی حرف آخر
تلفن حرف آخر