سبد خرید 0

معرفی رشته پیراپزشکی


رشته پیراپزشکی

اطلاعات کامل در مورد معرفی رشته پیراپزشکی

رشته‌ پیراپزشکی شامل طیف وسیعی از رشته‌هایی است. که در کنار پزشکی به درمان، پیشگیری و تشخیص می‌پردازد. رشته‌ پیراپزشکی عضو زیر گروه ۱ کنکور تجربی بوده و داوطلبین زیادی به آن علاقه دارند. در این مطلب به بررسی زیرمجموعه‌های رشته پیراپزشکی . رتبه‌های قبولی کنکور تجربی ۹۹ و وظایف آن‌ها، در جهت انتخاب آگاهانه تر داوطلبان کنکور تجربی می‌پردازیم.در این مقاله از سری مقالات معرفی برترین رشته های دانشگاهی به رشته پیراپزشکی می پردازیم.

 

رشته پیراپزشکی دارای زیر مجموعه های فراوانی می باشد. که دانش آموزان می توانند بعد از اعلام نتایج کنکور با توجه به تراز و رتبه ای که در کنکور کسب کرده اند .هر کدامیک از زیر شاخه های رشته پیراپزشکی را انتخاب کنند 


 

معرفی رشته پیراپزشکی

 

معرفی زیر مجموعه ها این رشته

رشته پیراپزشکی خود از چند زیرمجموعه تشکیل شده است .که دانشکده‌های پیراپزشکی در سراسر کشور در رشته‌های مختلف آن از طریق کنکور سراسری، دانشجو پذیرش می‌کنند. زیرمجموعه‌های آن عبارتند از:
⦁ فیزیوتراپی
⦁ بینایی سنجی
⦁ شنوایی سنجی
⦁ علوم آزمایشگاهی
⦁ هوشبری
⦁ اتاق عمل
⦁ اعضای مصنوعی
⦁ گفتار درمانی
⦁ کاردرمانی
⦁ پرستاری
⦁ مامایی
⦁ علوم تغذیه
⦁ رادیولوژی
⦁ ساخت پروتز های دندانی
⦁ پرتودرمانی

 

 

زیر شاخه های پیراپزشکی

 

رتبه‌های قبولی کنکور ۹۹ رشته پیراپزشکی

در بین این رشته برخی رشته‌ها مانند پرستاری، فیزیوتراپی و … طرفداران بیشتری دارد. برخی رشته‌ها نیز مانند بینایی سنجی و فیزیوتراپی ظرفیت محدودی را پذیرش می‌کنند. به طور کلی چون عضو رشته‌های زیر گروه ۱ کنکور تجربی می‌باشد. می‌بایست بین دروس اختصاصی به درس زیست شناسی توجه ویژه‌ای گردد. رتبه‌های قبولی در رشته پیراپزشکی کنکور تجربی ۹۹ به تفکیک رشته و دانشگاه به شرح زیر است:

رتبه در منطقه ۱ رشته و دانشگاه قبولی

۱۹۵۷ فیزیوتراپی تهران | روزانه.
۲۹۳۳ فیزیوتراپی کرمان | روزانه.
۳۱۰۹ فیزیوتراپی شهیدبهشتی | شهریه پرداز.
۳۱۵۵ علوم تغذیه|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول.
۳۱۸۸ تکنولوژی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه.
۳۲۷۵ پرستاری شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول.
۳۲۹۸ فیزیوتراپی اهواز | شهریه پرداز.
۳۲۹۸ تکنولوژی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه.
۳۳۱۳ پرستاری شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم.
۳۷۵۷ تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه.
۳۸۸۶ شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه.
۴۰۱۴ تکنولوژی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه.
۴۱۷۸ کاردرمانی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه.
۵۳۵۱ مامایی|دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه.
۵۴۹۶ تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | شهریه پرداز.
۶۸۷۵ کاردرمانی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه.
۷۵۲۶ پرستاری زنجان | روزانه-نیمسال دوم.
۷۹۰۷ گفتاردرمانی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز.
۷۹۴۳ پرستاری شهیدبهشتی | شهریه پرداز-نیمسال دوم.
۸۸۴۱ تکنولوژی پرتوشناسی|دانشکده علوم پزشکی بهبهان | روزانه.
۹۳۱۵ هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | شهریه پرداز.
۱۰۸۴۳ مامایی|دانشگاه علوم پزشکی گناباد | روزانه.
۱۲۲۹۱ علوم ازمایشگاهی|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانه.

رتبه در منطقه ۲ دانشگاه و رشته قبولی

۲۸۹۶ فیزیوتراپی تهران | روزانه.
۴۹۹۴ فیزیوتراپی زاهدان | روزانه.
۵۰۵۰ فیزیوتراپی اهواز | شهریه پرداز.
۵۳۸۳ علوم تغذیه|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم.
۵۷۶۱ شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه.
۵۷۷۱ شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول پرستاری.
۵۹۲۷ شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه.
۶۰۲۵ پرستاری شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم.
۶۰۹۹ کاردرمانی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | شهریه پرداز.
۶۳۸۶ کاردرمانی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه.
۶۴۸۲ شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهریه پرداز.
۶۵۵۲ علوم تغذیه|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | شهریه پرداز.
۶۷۱۸ گفتاردرمانی|دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران /رشته‌های پزشکی / | روزانه.
۷۰۱۰ اعضای مصنوعی و وسایل کمکی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه.
۷۵۱۹ اعضای مصنوعی و وسایل کمکی|دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران /رشته‌های پزشکی / | روزانه.
۷۷۹۹ کاردرمانی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه.
۸۰۲۱ اعضای مصنوعی و وسایل کمکی|دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران /رشته‌های پزشکی / | شهریه پرداز.
۸۶۸۷ گفتاردرمانی|دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران /رشته‌های پزشکی / | شهریه پرداز.
۱۰۲۰۱ اعضای مصنوعی و وسایل کمکی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهریه پرداز.
۱۱۱۱۵ مامایی|دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه.
۱۱۳۴۳ گفتاردرمانی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه.
۱۲۱۱۹ علوم تغذیه|دانشکده علوم پزشکی شوشتر | شهریه پرداز.
۱۲۳۵۴ علوم تغذیه|دانشکده علوم پزشکی خلخال | روزانه.
۱۲۹۲۳ علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه.
۱۷۹۳۵ مامایی|دانشگاه علوم پزشکی گناباد | روزانه.
۱۸۵۸۲ مامایی|دانشگاه علوم پزشکی گناباد | شهریه پرداز.
۱۹۴۸۰ پرستاری زنجان | محروم-بومی استان زنجان.
۲۰۱۱۴ علوم ازمایشگاهی|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانه.
۲۰۵۲۵ پرستاری بهبهان | شهریه پرداز.

رتبه در منطقه ۳ دانشگاه و رشته قبولی

۱۶۲۶ فیزیوتراپی تهران | روزانه
۱۹۴۵ کاردرمانی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه
۲۶۸۵ تکنولوژی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
۳۱۶۷ فیزیوتراپی کرمان | روزانه
۳۲۶۵ فیزیوتراپی اهواز | شهریه پرداز
۳۳۱۵ بینایی سنجی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه
۳۳۹۶ بینایی سنجی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز
۳۵۲۹ شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه
۳۵۴۷ علوم تغذیه|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
۳۸۲۶ شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه
۴۲۲۶ پرستاری تهران | روزانه-نیمسال اول
۴۳۱۳ پرستاری مشهد | روزانه-نیمسال اول
۴۷۶۷ تکنولوژی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
۴۷۸۰ اعضای مصنوعی و وسایل کمکی|دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران /رشته‌های پزشکی / | روزانه
۵۱۱۹ تکنولوژی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
۵۴۷۳ گفتاردرمانی|دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران /رشته‌های پزشکی / | روزانه
۵۵۹۰ علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه
۶۵۲۲ کاردرمانی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه
۷۱۱۹ علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی یزد | شهریه پرداز
۷۴۹۹ هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه
۹۱۳۸ مامایی|دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه
۹۸۱۴ علوم تغذیه|دانشکده علوم پزشکی خلخال | روزانه
۱۰۴۸۳ تکنولوژی پرتوشناسی|دانشکده علوم پزشکی بهبهان | روزانه
۱۱۵۱۹ پرستاری زنجان | محروم-بومی استان زنجان
۱۱۸۶۷ بینایی سنجی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان و بلوچستان
۱۳۶۹۸ علوم ازمایشگاهی|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانه
۱۵۳۵۳ پرستاری بهبهان | روزانه

 

رتبه لازم قبولی پیراپزشکی

وظایف شاغلین رشته پیراپزشکی

اگر بخواهیم معرفی رشته و وظایف شاغلین پیراپزشکی در جهت ارائه‌ی خدمات درمانی را بررسی کنیم، به تفکیک رشته عبارتند از.

⦁ فیزیوتراپی: رشته فیزیوتراپی علمی بالینی است که با توسعه علوم پزشکی به یکی از عناصر درمان نوین در زمینه‌ی اختلالات عصبی، عضلانی و اسکلتی تبدیل شد. امروزه فیزیوتراپیست‌ها به عنوان بخشی از کادر درمان وظایف مختلفی از جمله. اجرای مداخلات درمانی به منظور بهبود اختلالات حرکتی، ارائه‌ی مشاوره و برنامه ریزی برای درمان بیمار.ثبت مراحل درمان، آموزش تمرین به بیمار و همراه او و … را برعهده دارند.

⦁ بینایی سنجی: رشته بینایی سنجی در جهت ارائه‌ی خدمت به منظور نگهداری و بهداشت چشم به عنوان عضو مهم بدن، فعالیت می‌کند. اپتومتریست‌ها وظایف مختلفی از جمله رفع اختلالات بینایی مانند دوبینی، انحرافات عضلات چشم و تجویز عدسی مناسب در جهت رفع عیوب بینایی از جمله نزدیک‌بین، دوربین و آستیگماتیسم را برعهده دارند.

⦁ شنوایی سنجی: با توجه به نقش شنوایی در در یادگیری و برقراری ارتباطی، صیانت از این عضو امر مهمی محسوب می‌شود .که رشته شنوایی سنجی مسئولیت آن را برعهده دارد. پیشگیری از آسیب شنوایی، انجام معاینات بالینی به منظور تشخیص منشا اختلال شنوایی و تجویز تجهیزات پزشکی مناسب. به منظور رفع عیب شنوایی از جمله وظایف شنوایی شناس است.

⦁ علوم آزمایشگاهی: همزمان با پیشرفت پزشکی در درمان، رشته علوم آزمایشگاهی در جهت تشخیص سریع با استفاده از تکنولوژی نوین ارائه خدمت می‌کند. کارشناسان علوم آزمایشگاهی در کلینیک‌ها، بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌های مراکز بهداشتی از روی نمونه‌های خونی. مایعات و دیگر بافت‌های بدن با تشخیص سریع به روند درمان بیماری یاری می‌رسانند.

⦁ هوشبری: رشته هوشبری به عنوان شاخه‌ای پیراپزشکی با استفاده از اصول بیهوشی در جهت ارائه‌ی خدمت به بیماران تحت بیهوشی و بی‌حسی. در مراحل قبل و بعد از عمل جراحی فعالیت می‌کند.

⦁ اتاق عمل: کارشناسان اتاق عمل، در کنار جراحان، پرستاران، متخصصین بیهوشی و … به علت آشنایی با اصول اتاق عمل، انواع جراحی‌ها و تسلط بر اصول تکنولوژی جراحی. در حین و بعد از عمل به بیماران خدمت می‌کنند.

 

 

⦁ اعضای مصنوعی و وسایل کمکی: رشته اعضای مصنوعی، مطابق با تعریف سازمان بهداشت جهانی، علم تجویز و ارائه‌ی ارتوز و پروتز مبتنی بر اصول آناتومی بدن انسان.به منظور توانبخشی به معلولین و افراد دچار قطع عضو می‌باشد.

⦁ گفتار درمانی: کارشناسان رشته گفتاردرمانی در جهت درمان بیماران با اختلالات بلعی. گفتاری و تلفظی می‌پردازد. برای درمان ابتدا به بررسی زمینه‌ی ژنتیکی و مادرزادی و اکتسابی پرداخته. سپس میزان آسیب و منشا آن را تشخیص داده و در نهایت در جهت رفع آن اقدام می‌کنند.

⦁ کاردرمانی: رشته کاردرمانی به دنبال راهکار درمانی برای رفع محدودیت‌های حرکتی در معلولین و بیماران است. در این رشته درمانگر با استفاده از تمرینات و فعالیت‌های هدفمند به دنبال روشی برای به حداکثر رساندن توانایی مراجعین خود در جهت رفع یا کاهش معلولیت می‌باشد.

 

⦁ پرستاری: رشته پرستاری، شاخه‌ای از علوم سلامت است که با تکیه بر تجربه و دانش. در ارائه‌ی خدمات بهداشتی و درمانی سابقه‌ی طولانی دارد. وظیفه‌ی پرستاران ارائه خدمات درمانی و مراقبتی است که در کنار سایر کادر درمان است.

⦁ مامایی: کارشناسان مامایی در جهت سلامت باروری زنان.کمک به کاهش مشکلات مادر و جنین، کمک به ترویج زایمان طبیعی و کاهش مرگ و میر دوران بارداری فعالیت می‌کنند.

⦁ علوم تغذیه: با توجه به اهمیت رابطه‌ی سلامت بدن و نوع تغذیه. کارشناسان علوم تغذیه به طراحی رژیم مناسب در جهت درمان بیماری‌ها و بهبود سلامت فرد می‌پردازند.

⦁ رادیولوژی: کارشناسان این رشته به علت تسلط به اصول پرتونگاری و پزشکی هسته‌ای. در کنار پزشک متخصص رادیولوژی به درمان و تشخیص بیماری‌ها با استفاده از پرتو ایکس می‌پردازند.

⦁ ساخت پروتز های دندانی: شاخه‌ای از علوم دندانپزشکی است که کارشناسان آن. به ساخت پروتزهای دندانی به منظور ترمیم اعضای از دست رفته مجروحان فک و صورت مشغول هستند.

⦁ تکنولوژی پرتودرمانی: رشته‌ای نوین و شاخه‌ای از فیزیک پزشکی است که به درمان بافت‌های سرطانی با استفاده از انواع پرتوها می‌پردازند.

 

ارتباط با تیم مشاوره حرف آخر

شما دانش آموزان عزیز می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هر یک از رشته های تجربی و شرایط قبولی در هر کدامیک از زیر شاخه های آن با واحد مشاوران ارشد حرف آخر بصورت رایگان با شماره تلفن های ۰۲۱۶۶۱۷۵۸۷۱ – ۰۲۱۶۶۱۷۵۸۷۵ در ارتباط باشید تا همکاران ما شما عزیزان را در خصوص نحوه مطالعه و برنامه ریزی برای رسیدن به دانشگاه و رشته مورد نظر راهنمایی کنند.جهت مشاوره و برنامه ریزی رایگان با برترین مشاور موسسه حرف آخر مهندس میلاد نجفی با شماره تلفن های ۰۲۱۶۶۱۷۵۸۷۱ و ۰۲۱۶۶۱۷۵۸۷۵ تماس حاصل فرمایید.

 


 

اطلاعات کامل در خصوص اساتید حرف آخر :

 

معرفی رشته فیزیو تراپی و شرایط پذیرش در آن

اطلاعات کامل در خصوص رشته پرستاری

معرفی رشته داروسازی و شرایط قبولی در این رشته

اطلاعات کامل در خصوص رشته مهندسی عمران

رشته مهندسی مکانیک و رتبه های قبولی در آن

استاد پیمان کامیار کیست ؟

بیوگرافی استاد عبدالرضا منتظری

معرفی کامل استاد مجتبی محمودی

استاد یوسفیانپور و رزومه تحصیلی و تدریسی ایشان

چرا استاد محمد واعظی برترین مدرس عربی کشور هستند؟

قیمت فیزیک نظام جدید حرف آخر

 

شماره تلفن دفتر مرکزی حرف آخر

 

 


 • بودجه بندی زیست

  بودجه بندی زیست کنکور
 • زیست شعبانی

  زیست استاد رضا شعبانی
 • معرفی رشته پزشکی

  اطلاعات جامع رشته پزشکی
 • بودجه بندی فیزیک

  بودجه بندی فیزیک کنکور
 • بودجه بندی ریاضی

  بودجه بندی ریاضی کنکور
 • ادبیات منتظری

  ادبیات محسن منتظری
 • بودجه بندی شیمی

  بودجه بندی شیمی نظام جدید کنکور
 • بودجه بندی عربی

  بودجه بندی عربی کنکور نظام جدید