سبد خرید 0

فیزیک دوازدهم حرف آخر

1,213,000 تومان

فیزیک دوزادهم حرف آخر با تدریس استاد کامیار می باشد که جز فیزیک سال دوازدهم می باشد و  با استفاده از تصویر سازی و انیمیشن سازی تمامی مباحث را بصورت کامل تدریس کرده اند.

توضیحات

معرفی فیزیک دوازدهم حرف آخر

فیزیک دوازدهم حرف آخر یکی از مهمترین پکیج های آموزشی می باشد .اهمیت سال دوازدهم در کنکور بسیار بالا بوده و بیشترین تست ها در درس فیزیک از سال دوازدهم مطرح می شود. مدرس فیزیک حرف آخر استاد پیمان کامیار با استفاده از یک روش نوین آموزشی و با استفاده از تصویر سازی و انیمیشن سازی .به تدریس تمامی مباحث پرداخته است.در این پکیج آموزشی در ابتدا مباحث بصورت درسنامه تدریس می شود و بعد از تدریس درسنامه .نکات و الگوهای کنکور آموزش داده می شود.در انتها تمامی تست های کنکورهای گرشته و تست های تالیفی حل و نکات آن برای شما دانش آموزان تدریس می شود.

بسیاری از داوطلبان فیزیک دوازدهم را کامل متوجه نمی‌شوند. بنابراین تمامی مفاهیم و مطالب آن را حفظ می‌کنند. همین موضوع موجب می‌شود که داوطلبان در روز کنکور تمامی این مباحث را فراموش کنند. حرف آخر و استاد کامیار برای این مشکل یک راه‌حل مناسب ارائه داده است. داوطلبان و دانش‌آموزان گروه ریاضی و تجربی به راحتی می‌توانند از پکیج فیزیک دوازدهم حرف آخر برای فیزیک پایه دوازدهم استفاده کنند.

 

بودجه بندی فیزیک نظام جدید ریاضی

 

داوطلبان و دانش‌آموزان گروه ریاضی باید در کنکور سراسری با توجه به منابع نظام جدید به سوالات فیزیک پاسخ دهند. سوالات فیزیک نظام جدید از پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به صورت زیر طراحی می‌شود:

فیزیک پایه دهم: ۱۲ سوال
فیزیک پایه یازدهم: ۱۳ سوال
فیزیک پایه دوازدهم: ۲۰ سوال

 

مزایای پکیج فیزیک دوازدهم حرف آخر

 

آموزش به صورت مفهومی و شهودی
استفاده از تصاویر و انیمیشن
استفاده از الگوهای خاص برای حل مسائل
استفاده از نقشه راه
حل تست‌های کنکور در سال‌های اخیر
آموزش تمامی مفاهیم و مطالب فیزیک پایه دوازدهم
تبدیل تعداد زیادی از فرمول‌ها به یک الگو و نقشه راه

 

” پکیج فیزیک دوازدهم حرف آخر شامل ۴ پکیج مجزای فیزیک موج و اتمی، فیزیک نوسان، فیزیک دینامیک و فیزیک سینماتیک است “

فیزیک موج اتمی هسته‌ای

معرفی موج
سرعت انتشار موج
نقش موج
موج‌های الکترومغناطیس
صوت
بازتاب امواج
شکست نور
تداخل امواج
ریسمان مرتعش
لوله‌های صوتی
فیزیک اتمی
کوانتوم و طیف
مدل‌های اتمی
اثرفتوالکتریک
فیزیک هسته‌ای – پایداری
واکنش‌های هسته‌ای

فیزیک نوسان

نوسان ساده – جلسه اول
نوسان ساده – جلسه دوم
نوسان ساده – جلسه سوم
نوسان ساده – جلسه چهارم
نوسان ساده – جلسه پنجم

فیزیک دینامیک

قوانین نیوتن
تکانه
کشسانی
نیروی گرانش
اصطکاک
تعادل و شتاب
قرقره‌ها و مسایل چند جسمی
سینماتیک حرکت دایره‌ای
دینامیک دایره‌ای – قسمت اول
دینامیک دایره‌ای- قسمت دوم

فیزیک سینماتیک

مبانی مبانی برای فیزیک
مفاهیم اولیه
حرکت یکنواخت
حرکت با شتاب ثابت
حرکت با شتاب متغیر
نمودار شتاب
سینماتیک سقوط آزاد

جلسه ۱

موضوع: سینماتیک (جلسه صفر)
تدریس توسط استاد: ۵۷ ساعت
تعلیم توسط داوطلب: ۹۰ ساعت

جلسه ۲

موضوع: سینماتیک (جلسه اول)
تدریس توسط استاد: ۹۱ ساعت
تعلیم توسط داوطلب: ۱۳۷ ساعت

جلسه ۳

موضوع: سینماتیک (جلسه دوم)
تدریس توسط استاد: ۶۹ ساعت
تعلیم توسط داوطلب: ۱۰۴ ساعت

جلسه ۴

موضوع: سینماتیک (جلسه سوم)
تدریس توسط استاد: ۹۱ ساعت
تعلیم توسط داوطلب: ۱۳۷ ساعت

جلسه ۵

موضوع: سینماتیک (جلسه چهارم)
تدریس توسط استاد: ۷۶ ساعت
تعلیم توسط داوطلب: ۱۱۴ ساعت

جلسه ۶

موضوع: سینماتیک (جلسه پنجم)
تدریس توسط استاد: ۵۹ ساعت
تعلیم توسط داوطلب: ۸۹ ساعت

جلسه ۷

موضوع: سینماتیک (جلسه ششم)
تدریس توسط استاد: ۵۰ ساعت
تعلیم توسط داوطلب: ۷۵ ساعت

جلسه ۸

موضوع: سینماتیک (جلسه هفتم)
تدریس توسط استاد: ۸۸ ساعت
تعلیم توسط داوطلب: ۱۳۲ ساعت

جلسه ۹

موضوع: تثبیت و تسلط بر سینماتیک
تدریس توسط استاد: – ساعت
تعلیم توسط داوطلب: – ساعت

جلسه ۱۰ – مناسب برای داوطلبان گروه ریاضی

موضوع: سینماتیک (جلسه هشتم)
تدریس توسط استاد: ۱۰۴ ساعت
تعلیم توسط داوطلب: ۲۳۰ ساعت

جلسه ۱۱

موضوع: دینامیک (جلسه اول)
تدریس توسط استاد: ۱۴۵ ساعت
تعلیم توسط داوطلب: ۲۴۵ ساعت

جلسه ۱۲

موضوع: دینامیک (جلسه دوم)
تدریس توسط استاد: ۱۵۵ ساعت
تعلیم توسط داوطلب: ۲۳۰ ساعت

جلسه ۱۳

موضوع: دینامیک (جلسه سوم)
تدریس توسط استاد: ۱۰۹ ساعت
تعلیم توسط داوطلب: ۱۶۴ ساعت

جلسه ۱۴

موضوع: تثبیت و تسلط بر بخش دینامیک
تدریس توسط استاد: – ساعت
تعلیم توسط داوطلب: – ساعت

جلسه ۱۵ – مناسب برای داوطلبان ریاضی

موضوع: سینماتیک دایره‌ای
تدریس توسط استاد: ۹۴ ساعت
تعلیم توسط داوطلب: ۱۳۵ ساعت

جلسه ۱۶ – مناسب برای داوطلبان ریاضی

موضوع: دینامیک دایره‌ای قسمت اول
تدریس توسط استاد: ۱۰۸ ساعت
تعلیم توسط داوطلب: ۱۴۵ ساعت

جلسه ۱۷ – مناسب برای داوطلبان ریاضی

موضوع: دینامیک دایره‌ای قسمت دوم
تدریس توسط استاد: ۸۳ ساعت
تعلیم توسط داوطلب: ۱۳۰ ساعت

جلسه ۱۸

موضوع: نوسان (جلسه صفر)
تدریس توسط استاد: ۳۸ ساعت
تعلیم توسط داوطلب: ۵۷ ساعت

جلسه ۱۹

موضوع: نوسان (جلسه اول)
تدریس توسط استاد: ۹۴ ساعت
تعلیم توسط داوطلب: ۱۴۱ ساعت

جلسه ۲۰

موضوع: نوسان (جلسه دوم)
تدریس توسط استاد: ۱۰۹ ساعت
تعلیم توسط داوطلب: ۱۶۴ ساعت

جلسه ۲۱

موضوع: تثبیت و تسلط بر بخش نوسان
تدریس توسط استاد: – ساعت
تعلیم توسط داوطلب: – ساعت

جلسه ۲۲

موضوع: موج (جلسه اول)
تدریس توسط استاد: ۱۳۵ ساعت
تعلیم توسط داوطلب: ۲۰۳ ساعت

جلسه ۲۳

موضوع: موج (جلسه دوم)
تدریس توسط استاد: ۹۰ ساعت
تعلیم توسط داوطلب: ۱۳۵ ساعت

جلسه ۲۴

موضوع: موج (جلسه سوم)
تدریس توسط استاد: ۱۲۴ ساعت
تعلیم توسط داوطلب: ۱۹۰ ساعت

جلسه ۲۵

موضوع: تثبیت و تسلط بر بخش موج
تدریس توسط استاد: – ساعت
تعلیم توسط داوطلب: – ساعت

جلسه ۲۶ – مناسب برای داوطلبان ریاضی

موضوع: پراش و تداخل امواج (جلسه چهارم)
تدریس توسط استاد: ۷۱ ساعت
تعلیم توسط داوطلب: ۱۳۰ ساعت

جلسه ۲۷ – مناسب برای داوطلبان ریاضی

موضوع: ریسمان مرتعش، لوله‌های صوتی (جلسه پنجم)
تدریس توسط استاد: ۸۰ ساعت
تعلیم توسط داوطلب: ۱۲۰ ساعت

جلسه ۲۸

موضوع: فیزیک اتمی (جلسه صفر)
تدریس توسط استاد: ۷۵ ساعت
تعلیم توسط داوطلب: ۱۱۳ ساعت

جلسه ۲۹

موضوع: فیزیک اتمی (جلسه اول)
تدریس توسط استاد: ۸۳ ساعت
تعلیم توسط داوطلب: ۱۲۵ ساعت

جلسه ۳۰ – مناسب برای داوطلبان ریاضی

موضوع: فیزیک اتمی اثر فتوالکتریک (جلسه دوم)
تدریس توسط استاد: ۸۳ ساعت
تعلیم توسط داوطلب: ۱۲۵ ساعت

جلسه ۳۱

موضوع: فیزیک هسته‌ای (جلسه اول)
تدریس توسط استاد: ۹۵ ساعت
تعلیم توسط داوطلب: ۱۴۳ ساعت

جلسه ۳۲

موضوع: تثبیت و تسلط بر بخش فیزیک هسته‌ای
تدریس توسط استاد: – ساعت
تعلیم توسط داوطلب: – ساعت

جلسه ۳۳ – مناسب برای داوطلبان گروه ریاضی

موضوع: فیزیک هسته‌ای واکنش‌های هسته‌ای (جلسه دوم)
تدریس توسط استاد: ۳۲ ساعت
تعلیم توسط داوطلب: ۷۰ ساعت

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “فیزیک دوازدهم حرف آخر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.