سبد خرید 0

زیست شناسی استاد شعبانی و شاکری


معرفی زیست شناسی استاد شعبانی و شاکری

معرفی پکیج زیست شناسی شعبانی و شاکری با جزئیات پکیج زیست شناسی استاد شعبانی و شاکری یکی از برترین پکیج های زیست شناسی کنکور می باشد. نکته بسیار مهم در خصوص این روش آموزش دو استاد همزمان می باشد که یک استاد در غالب دانش آموز و یک استاد در قالب مدرس است. با این […]