سبد خرید 0

معرفی دانشگاه امیرکبیر


معرفی دانشگاه امیرکبیر

پیشینه ی تاریخی دانشگاه امیرکبیر   دانشگاه امیرکبیر به نام یکی از صدراعظم های بزرگ ایران به نام میرزا تقی خان فراهانی یا امیرکبیر که صدر اعظم ناصرالدین شاه بود نام گذاری شد، امیرکبیر خدمات بسیاری را برای کشور ایران انجام داد. او در زمینه ی دانش و فناوری تلاش های فراوانی کرد. از جمله […]