سبد خرید 0

بودجه بندی فیزیک نظام جدید کنکور


بودجه بندی فیزیک کنکور

اطلاعات کامل در خصوص بودجه بندی فیزیک در کنکور   درس فیزیک از درس هایی میباشد که در رشته تجربی و در رشته ریاضی در کنکور اهمیت دارد و این مقدار اهمیت در رشته ریاضی بیشتر می باشد زیرا می توان در رشته ریاضی فیزیک را دومین درس مهم در دروس اختصاصی دانست. دانش آموزان […]