سبد خرید 0

بودجه بندی ریاضی نظام جدید کنکور


بودجه بندی ریاضی کنکور

اطلاعات کامل در خصوص بودجه بندی ریاضی کنکور   بودجه بندی درس ریاضی که یکی از مهم ترین درس ها در رشته تجربی و رشته ریاضی باشد و می توان آن را از نظر دانش آموزان سخت ترین درس در کنکور دانست. متاسفانه بسیاری از دانش آموزان از درس ریاضی فراری هستند و آن را […]