سبد خرید 0

معرفی دانشگاه تهران


دانشگاه تهران

اطلاعات کامل در مورد دانشگاه تهران در این مقاله دانشگاه تهران را از شروع سال تاسیس مورد بررسی قرار می دهیم، دانشگاه معتبر تهران در سال ۱۳۱۳ تاسیس گردید. در حالی که روند قانونی تاسیس دانشگاه از سال ۱۳۱۲ شروع گردیده بود. پیشنهاد تاسیس دانشگاه تهران به وسیله وزیر معارفه وقت کشور در قبل از […]