سبد خرید 0

بودجه بندی ریاضی کنکور ۱۴۰۲

بودجه بندی ریاضی کنکور ۱۴۰۲ را اگر بخواهیم بصورت کامل مورد بررسی قرار دهیم نباید بصورت سال یه سال در مورد آن بحث کرد. زیرا در درس ریاضی مطالب بصورت مبحثی می باشد. پس اگر بخواهیم بصورت کامل در خصوص بودجه بندی ریاضی اطلاعات به شما دانش آموزان دهیمدر واقع مباحث مختلفی که در درس ریاضی وجود دارد را بررسی می کنیم.

درس ریاضی در کنکور های مختلف دارای بودجه بندی های متفاوتی می باشد زیرا بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی با رشته ریاضی و یا انسانی بسیار متفاوت می باشد.در این مقاله از سایت مرکزی حرف آخر به بررسی بودجه بندی ریاضی کنکور ۱۴۰۲ در هر ۳ رشته می پردازیم.

درس ریاضی جز یکی از مهمترین دروس اختصاصی در هر سه رشته می باشد که دارای ضرایب متفاوتی در هر یک است. بطور کلی درس ریاضی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و دانش آموزان بای بتوانند در این درس درصد بالایی را کسب کنند. دانستن بودجه بندی ریاضی در هر کدامیک از رشته ها به دانش آموزان آن رشته کمک می کند که بتوانند برنامه ریزی بهتری برای مطالعه خود داشته باشند . در این نوع برنامه ریزی دانش آموز می داند که از هر مطلب چه تعداد تستی مطرح می شود و اهمیت آن مبحث در کنکور برا او کاملا مشخص می شود.

بودجه بندی ریاضی تجربی
بودجه بندی ریاضی رشته تجربی کنکور ۱۴۰۲

بودجه بندی ریاضی تجربی در کنکور ۱۴۰۲

درس ریاضی در رشته تجربی بعد از درس زیست شناسی دارای اهمیت بالایی می باشد. زیرا بسیاری از دانش آموزان رشته تجربی در این درس نمی توانند درصد قابل توجهی را کسب کنند به همین دلیل اگر دانش آموزی بتواند در درس ریاضی درصد بالایی را در کنکور تجربی بدست آورد . میتواند در قبولی آن بسیار تاثیر گذار باشد. از ریاضی در کنکور تجربی در مجموع ۳۰ سوال مطرح می شود.برای پاسخگویی به این ۳۰ سوال در کنکور تقریبا ۴۷ دقیقه زمان در نظر گرفته شده است . با توجه به تعداد و مدت زمان پاسخگویی به این تعداد تست دانش آموزان باید بر تمامی مباحث ریاضی تسلط کامل داشته باشند به همین دلیل به بودجه بندی ریاضی تجربی در کنکور ۱۴۰۲ می پردازیم.

در بودجه بندی ریاضی تجربی کنکور ۱۴۰۲ به تفکیک زیر مباحث مختلف از لحاظ تعداد تست های آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

مشتق و کاربردی مشتق که از این دو مبحث در مجموع ۵ تست مطرح می شود.

از مبحث حد و پیوستگی در کنکور ۳ تست مطرح خواهد شد.

از مبحث تابع در بودجه بندی ریاضی تجربی ۴ تست در کنکور مطرح می شود.

مبحث بعدی که مورد بررسی قرار می دهیم معامله و نامعادله می باشد که ۲ تست را به خود اختصاص می دهد.

از مبحث احتمال ۲ تست مطرح می شود.

مبحث مثلثات و ترکیب توابع در مجموعه نزدیک به ۶ تست را در ریاضی تجربی کنکور ۱۴۰۲ به خود اختصاص می دهد.

از مبحث هندسه و هندسه مختصاتی در بودجه بندی ریاضی تجربی کنکور ۱۴۰۲ می توان گفت در مجموع ۴ تست مطرح می شود.

مقاطع مخروطی و توان های گویا هر کدام ۱ تست را به خود اختصاص می دهند.

جهت ثبت نام در طرح

هیبرید حرف آخر ( آموزش صفر تا صد)

همین حالا اقدام کنید.

بودجه بندی ریاضی در کنکور ریاضی فیزیک ۱۴۰۲

درس ریاضی در رشته ریاضی فیزیک جز مهمترین و اصلی ترین درس اختصاصی می باشد. از لحاظ بودجه بندی ریاضی رشته ریاضی کنکور ۱۴۰۲ تعداد ۵۵ تست مطرح می شود . مدت زمانی که برای پاسخگویی به این ۵۵ تست در نظر گرفته شده است ۸۵ دقیقه می باشد.دری ریاضی در رشته ریاضی فیزیک مهمترین درس می باشد و دانش آموزان باید بتوانند در این درس درصد قابل توجهی کسب کنند.ریاضی در رشته ریاضی فیزیک تاثیر گذارترین درس می باشد.در این قسمت به بودجه بندی ریاضی رشته ریاضی در کنکور ۱۴۰۲ می پردازیم.

به صورت کلی می توان ریاضی رشته ریاضی فیزیک را به ۴ دسته بندی تقسیم بندی کرد که شامل تقسیم بندی زیر می شود :

مبحث گسسته شامل سر فصل های زیر می شود :

گراف که از آن ۲ تست مطرح می شود.

بردار که مانند گراف دارای ۲ تست می باشد.

نظریه اعدا که جز برترین و پر تست ترین سر فصل ها می شود و در بودجه بندی ریاضی رشیته ریاضی ۴ تست را به خود اختصاص می دهد.

نظریه اعداد و ترکیبات هر کدام ۱ تست را به خود اختصاص می دهند.

مبحث بعدی در بودجه بندی ریاضی رشته ریاضی کنکور ۱۴۰۲ حسابان نام دارد.از سر فصل های حسابان به شرح زیر تعداد تست ها در کنکور مطرح می شود.

معادله و نامعادله ۲ تست را به خود اختصاص می دهد.

حد و پیوستگی که می توان گفت جز مباحث پر تست در بودجه بندی ریاضی کنکور می باشد ۵ تست را به خود اختصاص می دهد.

از مبحث تابع در بودجه بندی ریاضی کنکور ۱۴۰۲ در مجموع ۱۰ تست مطرح می شود و جز مباحث بسیار مهم می باشد.

مثلثات و الگو دنباله هر کدام ۳ تست و در مجموع ۶ تست را به خود اختصاص می دهد.

از مبحث لگاریتم و لگاریتم ترکیبی با دترمینال در مجموع ۲ تست در کنکور مطرح می شود.

بودجه بندی ریاضی رشته انسانی
بودجه بندی ریاضی رشته انسانی ۱۴۰۲

بودجه بندی ریاضی انسانی در کنکور ۱۴۰۲

درس ریاضی اولین درس در دفترچه تخصصی گروه انسانی است. در بودجه بندی ریاضی انسانی کنکور ۱۴۰۲ داوطلبان باید به ۲۰ سوال ریاضی به عنوان اولین درس دفترچه پاسخ دهند. سوالات ریاضی از شماره ۱۰۱ الی ۱۲۰ در دفترچه تخصصی قرار دارد. مدت زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی کنکور انسانی ۲۵ دقیقه است. این بدین معنی است که داوطلبان برای پاسخگویی به هر سوال تنها ۷۲ ثانیه زمان دارند و در این مدت زمان باید به سوالات پاسخ دهند. کتاب‌های ریاضی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم برای سوالات ریاضی کنکور انسانی به عنوان منبع محسوب می‌شود.

تعداد سوالات ریاضی در کنکور انسانی: ۲۰ سوال
اولین درس در دفترچه تخصصی
سوالات از شماره ۱۰۱ الی ۱۲۰
مدت زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی: ۲۵ دقیقه
مدت زمان میانگین برای پاسخ به هر سوال: ۷۲ ثانیه
منبع: ریاضی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

ریاضی پایه دهم: ۸ سوال

 

فصل عبارت‌های جبری: اتحاد جبری و کاربردها: ۱ سوال – عبارت‌های گویا: ۱ سوال ……….. ۲ سوال

فصل معادله درجه دوم: معادله و مسائل توصیفی: ۱ سوال – معادلات شامل عبارات گویا: ۱ سوال ……….. ۲ سوال
فصل تابع: نمودار تابع درجه ۲: ۱ سوال
فصل کار با داده‌های آماری: معیارهای پراکندگی: ۱ سوال
فصل نمایش داده‌ها: نمودارهای یک متغیره: ۲ سوال

 

ریاضی پایه یازدهم: ۶ سوال

 

فصل آشنایی با منطق و استدلال ریاضی: گزاره‌ها و ترکیب گزاره‌ها: ۱ سوال
فصل تابع: اعمال بر روی تابع: ۲ سوال – توابع پلکانی و قدر مطلق: ۱ سوال ……….. ۳ سوال
فصل آمار: شاخص‌های آماری: ۱ سوال – سری‌های زمانی: ۱ سوال ……….. ۲ سوال

 

ریاضی پایه دوازدهم: ۶ سوال

 

فصل آمار و احتمال: شمارش: ۱ سوال – احتمال: ۲ سوال ……….. ۳ سوال
فصل الگوهای خطی: دنباله حسابی: ۱ سوال – مدل سازی و دنباله: ۱ سوال ……….. ۲ سوال
فصل الگوهای غیر خطی: دنباله هندسی: ۱ سوال

صفحه اینستاگرام حرف آخر
اینستاگرام موسسه حرف آخر
تلگرام حرف آخر
کانال تلگرام موسسه حرف آخر

ارتباط با مشاوران ارشد حرف آخر

شما دانش آموزان عزیز می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ثبت نام در طرح هیبرید کنکور ۱۴۰۲ حرف آخر و دریافت شماره کارت موسسه حرف آخر با شماره تلفن  های ۰۲۱۶۶۱۷۵۸۷۱ – ۰۲۱۶۶۱۷۵۸۷۵ در ارتباط باشید تا همکاران ما شما عزیزان را راهنمایی کنند.

شماره تلفن دفتر مرکزی حرف آخر
تلفن حرف آخر