سبد خرید 0

معرفی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

معرفی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و شرایط قبولی در آن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یکی از دانشگاه های تیپ یک کشور است که تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد. این دانشگاه یکی از سه دانشگاه برتر استان اصفهان است. بدیهی است که شرایط قبولی در دانشگاه پزشکی اصفهان شرایط آسانی نباشد. […]