سبد خرید 0

معرفی دانشگاه علوم پزشکی مشهد


دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی شهر مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، یکی از معتبر ترین دانشگاه های علوم پزشکی ایران است. این دانشگاه مانند سایر دانشگاه های علوم پزشکی که در کشور وجود دارد؛ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می کند. اولین بار در سال ۱۳۱۸ دانشگاهی برای آموزش پزشکی در […]